Prisar

 


Sjølvbetening

Klatreveggen er tilgjengelig når hallen er open for den som har utstyr og brattkort.
Du betalar med appen Vipps eller direkte til vår bankkonto 3910 43 35172

NB! Hugs at du må vere over 15 år for å klatre utan direkte tilsyn av ein vaksen person. Det må alltid vere ein over 18 år med ledkort til stades i vegg.

 

Med betening

Det er vakter i klatreveggen mellom kl 1800 og kl 2000 mandag og onsdag. Vaktene hjelper deg med utstyr, topptau, og passar på at alt går rett føre seg. Du kan møte opp utan forkunnskapar!