Opningstider

Av og til kan opningstidene variere frå fastsatt skjema. Variasjonar i opningstider og helgeopent vil bli annonsert på Facebooksida vår

Baneplan for når det er anna aktivitet i Brattvåghallen finner du her:

http://www.brattvag-il.no/om-klubben/baneplan