Medlemskap

Frå 2016 må alle medlemmar i idrettslag registrere seg på Minidrett.

Gå inn her og lag ein ny brukar som du koblar opp mot Haram Klivrarlag: Minidrett

Her ligger ei veiledning korleis du gjer det: Hjelp

 

For registrering av Ledkort etter test gå her: brattkompetanse.no