Innkalling til årsmøte i Haram Klivrarlag

Tid: Tirsdag 05.02.19 kl.19.00
Stad: Årsmøtet avhaldast på Intentus i Søvika

Saker som ønskas tatt opp på årsmøtet må sendast til styret seinast 22.januar til info@klivre.no
Fullstendig sakliste med alle sakspapira blir lagt ut på www.klivre.no seinast en veke før årsmøtet.
[Du kan også få kopi ved å kontakte administrasjonen i idrettslaget.]

Det gjelder særlige krav til valbarheit for personer som skal velas til verv på årsmøtet.

 • Arbeidstakarar:
  Ein arbeidstakar er ikkje valbar. Unntak gjelder for følgande:
  – arbeidstakarar som også er spelarar i idrettslaget
  – arbeidstakar som er tilsettrepresentant
  – personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke
 • Oppdragstakarar:
  Personer som har eit oppdrag for idrettslaget som likner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.
 • Andre personer:
  Personer som sjølv har ein økonomisk interesse i drifta av idrettslaget eller som er tilsett i, har styreverv eller eigarskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i drifta av idrettslaget, er ikkje valbar. Det same gjelder styremedlemmer og tilsette i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelinga av årsmøtevalde organ (styret, kontrollkomité osv.). I organ med 2-3 personer må minst ein være av det motsette kjønn. I organ med 4 eller fleire personer, må minst to være av det motsette kjønn.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig helsing
Styret

Årsmelding med rekneskap og budsjett får ein laste ned her minimum ei veke før årsmøtet.