Innkalling til årsmøte i Haram Klivrarlag

Tid: Tirsdag 07.03.17 kl.19.00
Stad: Årsmøtet avhaldast på Intentus i Søvika

Saker som ønskas tatt opp på årsmøtet må sandas styret seinast 1.mars til info@klivre.no
Fullstendig sakliste med alle sakspapira blir lagt ut på www.klivre.no seinast en veke før årsmøtet.
[Du kan også få kopi ved å kontakte administrasjonen i idrettslaget.]

Det gjelder særlige krav til valbarheit for personer som skal velas til verv på årsmøtet.

 • Arbeidstakarar:
  Ein arbeidstakar er ikkje valbar. Unntak gjelder for følgande:
  – arbeidstakarar som også er spelarar i idrettslaget
  – arbeidstakar som er tilsettrepresentant
  – personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke
 • Oppdragstakarar:
  Personer som har eit oppdrag for idrettslaget som likner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.
 • Andre personer:
  Personer som sjølv har ein økonomisk interesse i drifta av idrettslaget eller som er tilsett i, har styreverv eller eigarskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i drifta av idrettslaget, er ikkje valbar. Det same gjelder styremedlemmer og tilsette i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelinga av årsmøtevalde organ (styret, kontrollkomité osv.). I organ med 2-3 personer må minst ein være av det motsette kjønn. I organ med 4 eller fleire personer, må minst to være av det motsette kjønn.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig helsing
Styret

Årsmelding med rekneskap og budsjett lastar du ned her.